ABA

Applied Behavior Analysis – ABA

ניתוח התנהגות יישומי- גישה קלינית מדעית העוסקת באנשים, ובמחקר המדעי של התנהגותם ודפוסי הלמידה שלהם.

הגישה ההתנהגותית נולדה לפני כמאה שנים, כבר אז מצאו כי הדרך הטובה ביותר להבין אנשים היא פשוט להסתכל על ההתנהגות שלהם: הדברים שהם עושים ואומרים.
נקודת מבט זו הובילה חוקרים ברחבי העולם לחקור התנהגות.
התגלית המרכזית הייתה: האירועים המתרחשים בעקבות ההתנהגות שלנו ישפיעו על הסבירות שההתנהגות תתרחש שוב בעתיד. מאז ועד היום פועלים עשרות אלפי מנתחי התנהגות מוסמכים ברחבי העולם ועושים שימוש בהבנה הייחודית הזו במטרה ליצור שינוי, לקדם ולסייע לאנשים, משפחות, קהילות וארגונים.

טיפולי ABA הנם בין הטיפולים הנחקרים ביותר והוכחו כאפקטיביים בתחומים רבים ועם אוכלוסיות מגוונות.

Scroll to Top
גלילה למעלה