עלויות

תכניות ABA ביתיות ותכניות שילוב כוללות הוצאה כלכלית, לעתים לטווח הארוך בעבור המשפחה. עלות הטיפול נגזרת מהשכר השעתי של אנשי הצוות המטפל ביחס לכמות שעות הטיפול בתכנית הספציפית. מומלץ להיערך מראש ולקחת בחשבון את עלות הטיפול הצפויה, יחד עם היכולת הכלכלית של המשפחה ולהגיע להחלטות משותפות עם מנתחת ההתנהגות טרם תחילת הטיפול. 

שכר מנתח/ת התנהגות:

השכר השעתי המקובל למנתח/ת התנהגות במגזר הפרטי נע בממוצע בין 150 ₪ ל ל350 ₪, בהתאם למידת הוותק והניסיון.

מומלץ לתאם ציפיות עם מנתח/ת ההתנהגות כבר בתחילת הדרך, על מנת להיערך נכון מבחינת ההוצאות הצפויות. למשל, כדאי לברר לגבי היקף שעות העבודה הדרושה לבניית תכניות, תדירות ישיבות הצוות וכן תכיפות התצפיות אם בבית ואם במסגרת.

שכר מטפלים התנהגותיים:

השכר השעתי המקובל לתרפיסטית/משלבת נע בממוצע בין 40-60 ₪, בהתאם לרמת הניסיון והרקע הרלוונטי.

מומלץ לתאם מראש ציפיות ומרכיבי שכר עם המטפלים ההתנהגותיים בצוות, ולקחת בחשבון גורמים כגון: עלויות נסיעות וחופשת מחלה של המטפל או הילד. (להוסיף קישור לגיוס צוות)

את כל המרכיבים הללו כדאי לשקלל יחד על מנת להגיע לאומדן ההוצאות הצפויות ולקבל את ההחלטה הטובה ביותר עבור כל המשפחה.

חשוב לדעת!

כדאי לקחת בחשבון מספר מאפיינים של תכניות התנהגות:

1.משך הטיפול: תכניות טיפול עשויות להיות ארוכות טווח, בין מספר חודשים למספר שנים בהתאם לצרכי המטופל ורצון המשפחה.

2.היקף הטיפול: תכניות טיפול עשויות להיות אינטנסיביות בהיקפן וכוללות מספר רב של שעות טיפול בשבוע.

3.תשלום לצוות הטיפול: עלויות בתכנית ABA כוללות תשלום לצוות הטיפול, מורכב ממנתחת ההתנהגות מנחת התכנית ובנוסף צוות מטפלים המוציאים לפועל את התכנית. בנוסף על כך, המערך הטיפולי כולל פגישות הדרכה, תצפיות וישיבות צוות לצורך בקרה על ההתקדמות והדרכת הצוות וההורים.

4.הוצאות נוספות: תכנית ABA עשויה לכלול הוצאות נוספות, כגון רכישת ציוד, אביזרים ומשחקים, רלוונטיים לטיפול, עלות ציוד משרדי ועלויות הדפסת טפסים.  

5.מימון פרטי: לצערנו, נכון להיום, אין גוף תמיכה או סיוע כלכלי הניתן מגורמים רשמיים במדינת ישראל לצורך הפעלת תכניות ABA. קופות החולים, ביטוחי הבריאות וחברות הביטוח בארץ אינם מממנים את הטיפול המימון מתבצע באופן פרטי ע"י ההורים. ארגון מנת"ה פועל במרץ על מנת לשנות זאת.

Scroll to Top
גלילה למעלה