אפקטיביות

טיפולי ABA הנם בין הטיפולים הנחקרים ביותר בעולם והוכחו כאפקטיביים בתחומים רבים ועם אוכלוסיות מגוונות. הטיפול ההתנהגותי מתנהל באופן מקצועי ומסודר וכרוך בהשקעת זמן ומשאבים- אולם ההשקעה משתלמת!  

טיפולי ABA הוכחו מחקרית כמקדמים שינויים חיוביים משמעותיים אצל המטופלים, הפחתת התנהגויות מאתגרות והגברה או הקנייה של התנהגויות רצויות.

מחקרים רבים הבוחנים את יעילות ההתערבויות הטיפוליות בניתוח התנהגות, מצביעים על אפקטיביות גבוהה של הטיפול ההתנהגותי במישורים רבים, ביניהם הפחתת קשיי התנהגות והקניית התנהגויות אדפטיביות,  רכישת מיומנויות יום יומיות, השמה במסגרת החינוכית ואף שיפור במדדים של שפה וקוגניציה בקרב הילדים המטופלים.

ABA וילדים עם אוטיזם:

"התערבות ABA, מובילה לשינויים חיוביים במונחים של התפתחות שפה, תהליכים קוגניטיביים ורכישת מיומנויות יום יום בקרב ילדים עם אוטיזם" (Dawson, 2011) Dawson, G., & Burner, K. (2011) Behavioral interventions in children and adolescents with autism spectrum disorder: a review of recent findings. Current opinion in pediatrics, 23(6), 616-620.‏

"התערבויות התנהגותיות בקרב ילדים עם אוטיזם בתחומים של מיומנויות אקדמיות, כישורים חברתיים, ושפה הביאו לשיפור משמעותי במיומנויות אלו"(Roth, 2014) Roth, M. E., Gillis, J. M., & Reed, F. D. D. (2014). A meta-analysis of behavioral interventions for adolescents and adults with autism spectrum disorders. Journal of Behavioral Education, 23(2), 258-286.‏

ABA ולקויות מורכבות ו/או קשיי התנהגות:

"התערבויות התנהגויות הפחיתו באופן משמעותי התנהגויות מאתגרות בקרב ילדים עם לקויות" (Boer, 2009) Harvey, S. T., Boer, D., Meyer, L. H., & Evans, I. M. (2009). Updating a meta-analysis of intervention research with challenging behaviour: Treatment validity and standards of practice. Journal of Intellectual and Developmental Disability, 34(1), 67-80.‏

"התערבות התנהגותית הביאה להגברה בהתנהגות משימתית בשיעורי חשבון, אנגלית ושפה בכיתה בקרב תלמידים  בעלי קשיי התנהגות" (Childs, 1994) Kern, L., Childs, K. E., Dunlap, G., Clarke, S., & Falk, G. D. (1994). Using assessment‐based curricular intervention to improve the classroom behavior of a student with emotional and behavioral challenges. Journal of Applied Behavior Analysis, 27(1), 7-19.‏

ABA בבית הספר:

"הגישה מספקת טכנולוגיה להתנהגות אנושית שיכולה להביא, בתוך בית הספר, לשיפור משמעותי בתפקוד ההתנהגותי של תלמידים.(Zoder-Martell, 2017) (Zoder‐Martell, K. A., Dieringer, S. T., & Dufrene, B. A. (2017). Introduction to Special Issue: Applied Behavior Analysis In Schools for Behavioral Referral Concerns. Psychology in the Schools, 54(4), 329-330.‏

ABA וקשיי שינה/הירדמות:

"הורים דיווחו על הפחתה משמעותית בקשיי התנהגות גם לקראת השינה אך גם בשאר היום. בנוסף, הורים דיווחו על רמות פחותות של לחץ וקשיים אצלם עצמם. לאחר חודשיים התוצאות נשמרו והורים הביעו סיפוק רב מההתערבות"  (Wade, 2007)'

(Wade, 2007)' Wade, C. M., Ortiz, C., & Gorman, B. S. (2007). Two-session group parent training for bedtime noncompliance in head start preschoolers. Child & Family Behavior Therapy, 29(3), 23-55.‏

תכנית ניהול קשיי השינה הצליחה להפחית קשיים אלו משמעותית. תוצאות ההתערבות נשמרו גם לאחר חודשיים. (Sanders, 1984)

Sanders, M. R., Bor, B., & Dadds, M. (1984). Modifying bedtime disruptions in children using stimulus control and contingency management techniques. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 12(2), 130-141.‏

ABA וקשיי אכילה:

התערבות המבוססת על הדרכת הורים לילדים על הספקטרום הביאה לשיפור בהיענות של הילדים לאכילה ולטעימות וכן הפחיתה בעיות התנהגות ליד השולחן. הורים דיווחו על גיוון במאכלים גם לאחר ההתערבות. (Seiveling, 2012)Seiverling, L., Williams, K., Sturmey, P., & Hart, S. (2012). Effects of behavioral skills training on parental treatment of children's food selectivity. Journal of applied behavior analysis, 45(1), 197-203.‏

מחקרים אלו ואחרים מראים על השיפור המשמעותי המתרחש בחיי המטופל והסובבים אותו בעקבות הטיפול ההתנהגותי!

Scroll to Top
גלילה למעלה