ניתוח התנהגות להורים

פורטל ניתוח התנהגות להורים הוקם ע"י הארגון הישראלי למנתחי התנהגות מוסמכים וכולל שפע מידע בנושאים המעניינים הורים ומשפחות: 

מה זה ABA?, מה עושים מנתחי התנהגות?, אפקטיביות הטיפול, גיוס צוות טיפול ואיתור מנתחי התנהגות מוסמכים, חוויות הורים אודות הטיפול ועוד.

פרופ' רולידר מתארח אצל אופירה וברקוביץ וקורא להיעזר במנתחי התנהגות במערכת החינוך